Skip links

כתבות

מן העיתונות

כתבות אחרונות

מה נדרש מכחלון כדי להצליח היכן שנכשלו קודמיו?

מה נדרש מכחלון כדי להצליח היכן שנכשלו קודמיו?

מה באמת מתחולל בשוק הנדל”ן במדינתנו הקטנה? מה באמת יעשה שר האוצר מסך הצהרותיו ?מה צריך להיעשות, האם באמת קיים מקום להתערבות הממשלה במחירי הנדל”ן ומה עשויות להיות ההשלכות של התערבות כזו?

Return to top of page